КАРИЕРЕН ТЕСТ

КАРИЕРЕН ТЕСТ

Отговорете на въпросите възможно най-спонтанно, без да обмисляте отговорите си дълго време. Запишете само по един отговор за всеки въпрос.
1. Кое от изброените би ви убедило най-лесно, за да вземете решение по даден въпрос?
а) факти и научни доказателства по темата
б) вложените искреност и ентусиазъм
в) доверявам се единствено на своите инстинкти 
г) ако така неща ...

Продължи